Thank You, Ward 10!

" Phường 10 là một trong những khu vực văn hóa sôi động nhất của Calgary. xứng đáng được tôn vinh , không bị bỏ qua hay né tránh. "

Blank%203000%20x%204000%20(6)_edited.jpg

Quyết định mà chúng tôi đưa ra cho thành phố của mình vào ngày 18 tháng 10 là sự lựa chọn giữa những thói quen và nỗi sợ hãi của quá khứ, với những đòi hỏi và cơ hội của tương lai. Có những thời điểm trong lịch sử khi toàn bộ số phận và tương lai của các thành phố có thể được quyết định bởi một quyết định duy nhất.

Đối với Calgary, đây là thời điểm như vậy. Đã đến lúc cho những ý tưởng mới, một đội ngũ mới, một động lực mới cho sự bình đẳng về cơ hội: đã đến lúc tạo ra những cơ hội mới cho người dân Calgari, đã đến lúc cho một tầm nhìn mới về những gì chúng ta có thể đạt được trong thế hệ này cho thành phố và phường chúng ta đang sống .

Với điều kiện khí hậu hiện tại, tôi hiểu người dân Calgari đang phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn. Có sự không hài lòng đáng kể trong chỉ đạo của Hội đồng Thành phố đã thực hiện cho đến nay. Các vấn đề như chi tiêu, tài chính và phát triển kinh tế đều quan trọng đối với tôi và những người hàng xóm. Tuy nhiên, Calgary còn nhiều điều hơn thế này. Đã đến lúc chúng ta cần lấy lại Phường 10 và để văn hóa và giá trị của nó phản ánh chân thực cộng đồng của chúng ta.